Kontakt Związek Międzygminny "BZURA"
ul.Pijarska 1
99-400 Łowicz
Tel./fax: 046 839 62 71
zmbzura@zmbzura.pl