PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” – Etap II

Związek Międzygminny "BZURA" z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Pijarska 1 lok. 9, z dniem 02 września 2015 r. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” – Etap II

Ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Treść ogłoszenia w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na usługę Specjalisty ds. zamówień publicznych - 06 maja 2015 r.

  Związek Międzygminny "BZURA" z siedzibą w Łowiczu 99-400, ul. Pijarska 1 lok. 9 ZAPRASZA do składania ofert na usługę Specjalisty ds. zamówień publicznych
dla Projektu pn.: „Budowa RZZOK w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, Powiat Łowicki, województwo łódzkie” Nr POIS.02.01.00-00-004/13 w ramach działania 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” II...

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Usługę nadzoru inwestorskiego

Związek Międzygminny "BZURA" z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Pijarska 1 lok. 9,
z dniem 26 stycznia 2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie”

w ramach zadania pn.

„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i...

Zaproszenie do składania ofert na usługę Specjalisty ds. zamówień publicznych

  Związek Międzygminny "BZURA" z siedzibą w Łowiczu 99-400, ul. Pijarska 1 lok. 9 ZAPRASZA do składania ofert na usługę Specjalisty ds. zamówień publicznych
dla Projektu pn.: „Budowa RZZOK w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, Powiat Łowicki, województwo łódzkie” Nr POIS.02.01.00-00-004/13 w ramach działania 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” II...

Zaproszenie do składania ofert na Kierownika Projektu

  Związek Międzygminny "BZURA" z siedzibą w Łowiczu 99-400, ul. Pijarska 1 lok. 9 ZAPRASZA do składania ofert na Kierownika Projektu dla Projektu pn.: „Budowa RZZOK w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, Powiat Łowicki, województwo łódzkie” Nr POIS.02.01.00-00-004/13 w ramach działania 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” II priorytetu „Gospodarka odpadami i...

Zaproszenie do składania ofert na Usługę doradztwa prawnego

Związek Międzygminny "BZURA" z siedzibą w Łowiczu 99-400, ul. Pijarska 1 lok. 9 ZAPRASZA do składania ofert na usługę doradztwa prawnego dla Projektu pn.: „Budowa RZZOK w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, Powiat Łowicki, województwo łódzkie” Nr POIS.02.01.00-00-004/13 w ramach działania 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” II priorytetu „Gospodarka odpadami i...

Zaproszenie do składania ofert na usługę Specjalisty ds. Księgowych

Związek Międzygminny "BZURA" z siedzibą w Łowiczu 99-400, ul. Pijarska 1 lok. 9 ZAPRASZA do składania ofert na usługę Specjalisty ds. Księgowych dla Projektu pn.: „Budowa RZZOK w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, Powiat Łowicki, województwo łódzkie” Nr POIS.02.01.00-00-004/13 w ramach działania 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” II priorytetu „Gospodarka...

„Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie” w ramach zadania pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”

Związek Międzygminny "BZURA" z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Pijarska 1 lok. 9,
z dniem 17 kwietnia 2014 r. ogłasza przetarg ograniczony pn.:

„Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie”

w ramach zadania pn.

„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa...

„Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie” - część I

  Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączniku.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (RZZOK) w miejscowości Piaski Bankowe...


ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

___________________________________
Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączniku.