Uchwały Regionalnej Izby ObrachunkowejDrukuj dokument

 

Załączniki:
Uchwała RIO NR III/120/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "BZURA" (1556.03kB)
Uchwała RIO NR III/119/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Międzygminnego "BZURA" (859.64kB)
Uchwała RIO NR III/118/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Związku Międzygminnego "BZURA" na rok 2011 (1458.49kB)
Uchwała RIO NR III/206/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2011 roku deficytu budżetowego Związku Międzygminnego "BZURA" (974.15kB)
Uchwała RIO NR III/205/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Międzygminnego "BZURA" (1224.60kB)
Uchwała RIO NR III/12/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "BZURA" (389.29kB)
Uchwała RIO NR III/11/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Międzygminnego "BZURA" (252.75kB)
Uchwała RIO NR III/10/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Związku Międzygminnego "BZURA" na rok 2012 (173.89kB)
Uchwała RIO Nr III/153/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Międzygminnego "BZURA" (333.43kB)
Uchwała RIO Nr III/152/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2012 rok deficytu budżetowego Związku Międzygminnego "BZURA" (325.56kB)
Uchwała RIO Nr III/27/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "BZURA" (406.12kB)
Uchwała RIO Nr III/26/201 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Międzygminnego "BZURA" (372.47kB)
Uchwała RIO Nr III/25/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Związku Międzygminnego "BZURA" na rok 2013 (183.34kB)
Uchwała RIO Nr III/116/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Międzygminnego "BZURA" (359.37kB)
Uchwała RIO Nr III/115/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2013 rok deficytu budżetowego Związku Międzygminnego "BZURA" (278.18kB)
Uchwała RIO nr III/208/2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "BZURA" z wykonania budżetu za 2012 rok (444.25kB)
Uchwała RIO nr III/259/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego "BZURA" w sprawie absolutorium za 2012 rok (236.90kB)
Uchwała RIO nr III/30/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "BZURA" (387.34kB)
Uchwała RIO nr III/29/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Międzygminnego "BZURA" (248.76kB)
Uchwała RIO nr III/28/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Związku Międzygminnego "BZURA" na rok 2014 (179.15kB)
Uchwała RIO nr III/82/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Związek Międzygminny "BZURA" (501.74kB)
Uchwała RIO nr III/457/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "BZURA" (426.47kB)
Uchwała RIO nr III/456/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Międzygminnego "BZURA" (530.01kB)
Uchwała RIO nr III/455/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Związku Międzygminnego "BZURA" na 2015 rok (210.10kB)
Uchwała RIO nr III/42/2015 z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Związek Międzygminny "BZURA" (523.29kB)
Uchwała RIO nr III/84/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "BZURA" z wykonania budżetu za 2014 rok (431.93kB)
Uchwała RIO nr III/133/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego "BZURA" w sprawie absolutorium za 2014 rok (228.90kB)
Uchwała RIO nr III/888/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Związku Międzygminnego "BZURA" na 2016 rok (178.26kB)
Uchwała RIO nr III/889/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Międzygminnego "BZURA” (279.81kB)
Uchwała RIO nr III/890/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "BZURA” (423.09kB)
Uchwałą RIO nr III/55/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Związek Międzygminny "BZURA" (508.22kB)
Uchwała RIO nr III/105/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "BZURA" z wykonania budżetu za 2015 rok (411.63kB)
Uchwała RIO nr III/141/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego "BZURA" w sprawie absolutorium za 2015 rok (220.25kB)
Uchwała RIO NR III/1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Związku Międzygminnego "BZURA" na rok 2017 (217.51kB)
Uchwała RIO nr III/2/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Międzygminnego "BZURA" (364.49kB)
Uchwała RIO nr III/43/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Związek Międzygminny "BZURA" (630.34kB)
Dokument utworzył(a): Katarzyna Straszyńska – Pięta dnia: 2016-01-13 12:06:01