Związek Miedzygminny "BZURA"Drukuj dokument

Związek Międzygminny „BZURA” zrzesza 20 gmin z terenu województwa łódzkiego. Powstał w celu stworzenia i  wdrożenia kompleksowego, szczelnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego selektywną zbiórkę odpadów, odzysk, recykling i unieszkodliwianie. Powyższe zadania realizowane będą poprzez budowę nowoczesnej instalacji tj. zakładu zagospodarowania odpadów dla około 50 tysięcy ton odpadów rocznie.

Powołanie do życia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych pozwoli na zdrowe funkcjonowanie ludzi w środowisku i zaangażowania się wszystkich w tworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami.
Image

Adres: ul. Pijarska 1 lokal 9, II piętro,99-400 Łowicz
Tel./fax: 46 839 62 71
Email: zmbzura@zmbzura.pl
Strona internetowa: www.zmbzura.pl

Dokument utworzył(a): Diana Ptaszyńska dnia: 2013-11-27 10:30:10
Dokument zmodyfikował(a): Katarzyna Straszyńska – Pięta dnia: 2016-01-13 13:25:38